Vragenlijsten  

Familie duurt een mensenlevenlang

G.Achterberg

 
Introductie
Diensten
Agenda
Personalia
Algemene voorwaarden
Vragenlijsten
Literatuurlijst

Links

Contact
 
Familie-opstellingen Organisatie-opstellingen  

Vragenlijst familieopstellingen

Vragen over de familie van afkomst.

 • Hoe en wanneer hebben je ouders elkaar ontmoet?
 • Hoe oud was je vader en hoe oud was je moeder?
 • Hoe oud waren ze toen ze trouwden?
 • Als ze niet trouwden, waarom niet?
 • Als ze later uit elkaar zijn gegaan, wat was hiervoor de reden?
 • Had je vader, voordat hij je moeder leerde kennen, belangrijke relaties (verloofde, eerder huwelijk, onwettige kinderen)?
 • Had je moeder, voordat ze je vader leerde kennen, belangrijke relaties (verloofde, eerder huwelijk, onwettige kinderen)?
 • Hoeveel broers en zusters heeft je moeder, inclusief stiefbroers en stiefzusters, doodgeboren broers en zusters, onwettige broers en zusters, geadopteerde broers en zusters?
 • Hoeveel broers en zusters heeft je vader, inclusief stiefbroers en stiefzusters, doodgeboren broers en zusters, onwettige broers en zusters, geadopteerde broers en zusters?
 • Hoeveel broers en zusters heb je zelf, inclusief stiefbroers en stiefzusters, doodgeboren broers en zusters, reeds overleden broers en zusters, geadopteerde broers en zusters?
 • Is één van de ouders van je moeder vroeg overleden of een onnatuurlijke dood gestorven? Wat was de oorzaak en hoe oud was je moeder toen?
 • Is één van de ouders van je vader vroeg overleden of een onnatuurlijke dood gestorven? Wat was de oorzaak en hoe oud was je vader toen?


Vragen over de gekozen familie.

 • Hoe en wanneer heb je je huidige partner leren kennen?
 • Hoe oud was je toen?
 • Hoe oud was je partner toen?
 • Zijn jullie getrouwd, zo ja, sinds wanneer, zo nee, waarom niet?
 • Heb je voor je huidige partner belangrijke relaties gehad (huwelijkspartner, verloofde, biologische ouder van een gezamenlijk kind)?
 • Waarom zijn jullie uit elkaar gegaan?
 • Heeft je huidige partner belangrijke relaties gehad (was hij getrouwd, verloofd, heeft hij een kind van een andere partner)?
 • Heb je kinderen, hoeveel, inclusief doorgeboren kinderen, vroeg overleden kinderen, tijdens de zwangerschap overleden kinderen (foetus ouder dan drie maanden)?
 • Als jullie geen kinderen hebben, waarom niet?


Vragen over schuld.

 • Is er iemand van de familie vermoord of was zelf een moordenaar?
 • Is een familielid seksueel gebruikt of heeft een familielid zelf iemand seksueel misbruikt?
 • Is iemand financieel uitgebuit of meedogenloos bedrogen of heeft iemand in de familie een ander financieel uitgebuit of meedogenloos bedrogen?
 • Is iemand failliet gegaan?
 • Heeft iemand onrechtmatig geërfd of onrechtmatig een erfenis nagelaten?
 • Is er iemand tijdens de oorlog overleden of heeft tijdens de oorlog anderen gedood (soldaten, onschuldige oude mensen, kinderen)?


Vragen over uitsluitingen

 • Heeft iemand in de familie zelfmoord gepleegd? Waarom en hoe?
 • Was of is iemand in de familie psychiatrisch ziek?
 • Was of is een familielid lichamelijk of geestelijk gehandicapt?
 • Was iemand ooit in de gevangenis en waarom?
 • Was of is iemand homoseksueel?
 • Heeft iemand zijn geloofsovertuiging veranderd?
 • Is iemand geëmigreerd en waarom?
 • Moest iemand zijn geboorteland verlaten en waarom?
 • Heeft iemand ouders met verschillende nationaliteiten?
 • Bestaat er een familiegeheim

Vragenlijst Organisatieopstellingen

Enkele vragen die je kunt stellen wanneer je als medewerker, manager of adviseur een indruk wilt krijgen of er belangrijke systeemdynamiek aan de orde is in een organisatie.
 • Hoe is de organisatie ontstaan?
 • Wie of wat speelden daarin een sleutelrol?
 • Wat is de rechtsvorm en is die in de loop van de tijd veranderd?
 • Hoe is de organisatie opgebouwd? Eventueel tekenen op papier.
 • Welke ingrijpende gebeurtenissen zijn er de afgelopen jaren geweest?
 • Welke sleutelfiguren zijn vertrokken en hoe zijn ze weggegaan?
 • Zijn er mensen gekwetst of buitengesloten geraakt?
 • Wie was mijn voorganger en waarom is hij weggegaan?
 • Was mijn benoeming omstreden, waren er anderen die de functie graag wilden hebben en zo ja, hoe is met hen omgegaan?
 • Zit er kracht en energie in de afdeling/organisatie?
 • Hoe wordt het leiderschap van de leidinggevende geaccepteerd?
 • Worden doelen gehaald?
 • Wijn er afdelingen of mensen die niet echt gezien worden of zich niet gezien voelen?
 • Hoe verhouden de stafafdelingen zich ten opzichte van elkaar en de organisatie? Zitten de chefs van de stafafdelingen in het MT? Stellen ze zich 'boven' of 'onder' de andere (productie) afdelingen op?
 • Wie werkt hoelang in de organisatie? Wie zit hoe lang in het MT? Etc.
 • Is de balans in geven en nemen in evenwicht? Worden de mensen in loon of op andere manieren passend beloond voor de prestatie die ze leveren?
 • Waar is de aandacht van een leidinggevende, een afdeling op gericht? Op de afdeling? Op de collega-leidinggevenden? Op zijn/haar baas? Op het bestuur? Op de buitenwereld? Op de groepen in de samenleving waar de afdeling voor werkt?
 • Hoe is het verloop van de medewerkers? Hoe is de binding en loyaliteit?
 • Wat is het kerndoel en is dat veranderd in de loop van de tijd?
 • Wat is de maatschappelijke context en wat zijn de maatschappelijke gevolgen van de activiteiten van het bedrijf